1.0 Respirasjonsapparatets anatomi Listen

Lungene er selve respirasjonsorganet, men rent anatomisk er både nesehulen, svelget, strupehodet, luftrøret (trakea), brystkassen og mellomgolvet (diafragma) også komponenter i respirasjonsapparatet (fig. 1 og 2). Dette er et stort sammensatt apparat som leder luft ned i lungene og ut igjen.

Læringsutbytte
Etter å ha studert respirasjonsapparatets anatomi skal du kunne:

  • gjøre grundig rede for respirasjonsapparatets anatomi
  • forklare hva vi mener med respiratoriske membraner
  • gi en detaljert beskrivelse av alveolenes oppbygning
  • forklare hva surfaktant er og hvilken rolle denne har i lungene
  • gjøre rede for plevramembranens organisering og funksjon

 

Fig. 1

Fig. 1

 

2_svelg_norsk

Fig.2