1.3 Bronkier og bronkioler Listen

Trakea deler seg i to bronkier (fig. 4), en til hver lunge. Bronkiene forgreiner seg så videre og videre og videre til det vi kaller for bronkioler.

Bronkiolene har en diameter på mindre enn 1 millimeter. I bronkiolene har vi ikke bruskringer, men vi har bruskplater som stiver opp rørene. Videre har vi i bronkiolene epitel uten cilier og uten slimproduksjon, og det er en økt grad av glatt muskulatur rundt selve bronkiolene (fig. 5). Muskelcellene benyttes til å snevre inn diameteren til bronkiolene, slik at luftens hastighet inn og ut av alveolene kan reguleres (se under).

Bronkiolene forgreiner seg videre til det vi kaller for terminale bronkioler, som har en diameter på mindre en 0,5 mm. De terminale bronkiolene leder ut i det vi kaller for respiratoriske bronkioler. De respiratoriske bronkiolene ender så endelig i en klase av ”blærer” som vi kaller for alveoler eller alveolesekker (fig. 5).

Fig. 4

Fig. 4

 

Fig. 5

Fig. 5