1.4.2 Alveolenes blodforsyning Listen

Alveolene mottar blod via to kanalsystemer eller sirkulasjonsveier. De mottar blod fra de pulmonære arteriene, altså blod som kommer direkte fra høyre hjertekammer og som skal til lungene for å ta opp oksygen. I tillegg fins egne bronkiearterier som utløper fra aorta og ledes til lungevevet. Dette blodet forsyner selve lungevevet med næringsstoffer og oksygen etc.