2.0 Respirasjonsfysiologi Listen

Å puste består av to prosesser:

  • å puste inn (inspirasjon)
  • å puste ut (ekspirasjon)

Som nevnt over, skaper du et undertrykk i lungene dine når du puster inn. Dette ”drar” luften ned i lungene. Og når du puster ut, skapes det et overtrykk i lungene dine, som presser luften ut igjen.

Læringsutbytte
Etter å ha studert temaet om respirasjonsfysiologi, skal du kunne:

  • forklare hva lufttrykk og partialtrykk er
  • gjøre rede for ulike respiratoriske volum
  • forklare hva som menes med ”dead space”, og følgene av det
  • gjøre rede for transportmåtene for oksygen- og karbondioksidgassene via blodet
  • forklare hva oksygen-hemoglobin-dissosiasjonskurven forteller og hvordan denne endrer seg med økt temperatur og karbondioksidmengde i blodet samt fysiologiske konsekvenser av dette
  • gjøre rede for nervesystemets regulering av respirasjonen og hvordan ulike kjemiske faktorer påvirker denne