2.1.2 Partialtrykk (deltrykk) Listen

Vanlig luft består av om lag 21% oksygengass, 78% nitrogengass, 0,04% karbondioksidgass og i tillegg noen andre gasser, samt vanndamp. Dette betyr at oksygengassen alene utgjør 21% av lufttrykket. Partialtrykket til oksygengass  (PO2), altså det trykket O2 skaper alene, er 21% av 1 atm, det vil si 0,21 atm. Tilsvarende er partialtrykket til nitrogengass (PN2) 0,78 atm, og partialtrykket til karbondioksidgass (PCO2) 0,0004 atm. Dersom vi regner dette om til mmHg, der 760 mmHg er lufttrykket, vil partialtrykket til de ulike gassene bli ca.:

PO2 = 159 mmHg
PN2 = 597 mmHg
PCO2 = 0,3 mmHg