2.2.1 ”Dead space” Listen

Når du puster inn dine 500 ml luft under normal inspirasjon, vil ikke hele dette volumet  nå de respiratoriske membranene i lungevevet, det vil si de respiratoriske bronkiolene og alveolene. En god del av volumet blir ”stående” i munnhule, farynks, larynks og i trakea og de øvre bronkier og bronkioler. Selv om gassene, og da særlig oksygengass, diffunderer nedover i lungene vil store deler av dette volumet likevel ikke delta i gassutvekslingen. Dette området der luften ikke deltar i gassutveksling kaller vi for ”dead space”, og den utgjør et volum på ca 150 ml.

Det betyr at luft som er tilgjengelig for gassutveksling tilsvarer ca 350 ml.

 

Fig. 9

Fig. 9