2.3.1 O2 -transport Listen

Otransporteres gjennom blodet hovedsaklig på to måter (fig. 11):

  • løst i plasma
  • bundet til hemoglobin (Hb)

Bare ca 1,5 % av O2 som transporteres er løst i plasma, blandet direkte i væsken i blodet. Med andre ord transporteres den største mengden O2 som bundet til Hb. Hb er store proteinkompleks (se hematologi og immunologi) som befinner seg inne i de røde blodcellene (erytrocyttene). Hb inneholder jern. Ett Hb-molekyl kan binde fire O2– molekyler, og i hver røde blodcelle finner vi ca 250 millioner Hb-molekyler. Det betyr at en rød blodcelle kan frakte 1 milliard O2-molekyler, og i en mikroliter (µl) blod har du ca 5 millioner røde blodceller. I kroppen din finner du 4 – 6 liter blod. Hvor mange oksygenmolekyler blodet ditt kan frakte kan du regne ut selv.

 

Fig.11

Fig.11