2.3.2 CO2-transport Listen

CO2 transporteres i blodet på tre måter (fig. 12):

  • løst i plasma
  • bundet til Hb
  • i form av bikarbonat

7 – 10 % av CO2 transporteres løst i plasma, 20 % av CO2 transporteres bundet til Hb og det resterende som bikarbonat.

 

Fig.12

Fig.12