2.4 Regulering av respirasjon Listen

Respirasjonens kontrollsenter ligger i medulla oblongata og i noen strukturer i pons. Her reguleres kontraksjoner i diafragma og interkostalmusklene som styrer respirasjonen. Det er tre områder i medulla oblongata og pons som regulerer respirasjonen (fig. 16):

  • den ventrale respirasjonsgruppe (VRG, ligger i medulla oblongata)
  • den dorsale respirasjonsgruppe (DRG, ligger i medulla oblongata)
  • pontinesentrene (ligger i pons)

Det er VRG som styrer selve inspirasjonen. Her finner vi nerveceller som sender rytmiske nerveimpulser som gir kontraksjon i diafragma og interkostalmusklene ved jevne mellomrom – hver gang du puster inn. Mellom hver impuls oppheves kontraksjonene, og du puster ut.

DRG regulerer VRG. DRG mottar impulser fra strekk- og kjemoreceptorer i blodårer, muskler og lungevevet. DRG kan så, gjennom å regulere VRG, justere hvor ofte og hvor dypt du skal puste inn.

Pontinesentrene justerer respirasjonen slik at den blir jevn og ikke stakkato.

 

Fig.16

Fig.16