Introduksjon Listen

Under normale, rolige forhold trekker du pusten 12-14 ganger per minutt. Pusten går av seg selv og du tenker ikke en gang over at du puster (bortsett fra de gangene du gjør deg selv oppmerksom på det som nå). Samtidig har du ingen problemer med å overstyre pustefrekvensen. Om du vil, kan du la være å puste for en liten stund. Kanskje ett minutt, kanskje noe mer? Men så blir det nok, og det autonome nervesystemet tar igjen kontrollen over inn- og utpust, det vi kaller respirasjonen.

Årsaken til at du puster er at cellene i kroppen din krever oksygengass (O2) for å omgjøre glukose, fett eller proteiner til ATP i mitokondriene dine (se temaene om biokjemi og cellebiologi). I denne prosessen lages det karbondioksid (CO2) som avfallsprodukt. Dette avfallet må du bli kvitt.

Du puster for å overføre oksygengass ned i lungene (som så diffunderer over i blodet) og for å blåse ut karbondioksidgass (som har diffundert fra blodet og over i lungene). Samtidig bidrar respirasjonen, sammen med nyrene, til å regulere syre-base-balansen i kroppen din.